/untitled-czj1">

МedAlternatywa

klinika medycyny funkcjonalnej

postępowe techniki odnowy biologicznej

ARTYKUŁY //

m. Czerniowce

wczesny zapis telefonicznie:

+38 (0372) 909-910

m. Kijow

wczesny zapis telefonicznie:

+38 (099) 0000794

Szkolenia w

"Szkole Zdrowia":

+38 (050) 3745072

CZY WIESZ STAN TWOJEGO ZDROWIA?

  • ​Autor - MedAlternatywa

Jeśli powiedzieć, że wskaźniki stanu zdrowia mieszkańców naszego kraju, niezależnie od wieku, pozostawia wiele do życzenia - to znaczy nic nie powiedzieć. Oni (wskaźniki) po prostu katastroficzne. Według danych z programu rozwoju ONZ, jednym z głównych problemów dla Ukrainy jest wysoka śmiertelność w pracezdolnym wieku.
Uważa się, że zdrowie - jest to normalny stan organizmu, który charakteryzuje się optymalną samoregulacją, pełnej wspułpracy podczas pracy wszystkich narządów i układów, równowagą pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym w przypadku braku bolesnych objawów. Dlatego głównym objawem zdrowia to zdolność organizmu do przystosowywania się do wpływu różnych czynników środowiska zewnętrznego i znajdować się w równowadze.
Zdrowie nie jest brakiem choroby, a systemą przeciwdziałania im. Zdrowie to różnorakie pojęcie, które obejmuje psychiczną, fizyczną, duchową i mentalną i emocjonalną stronę.
Oczywiście pojawiają się pytania. Co wiemy o swoje zdrowie? Jaki jest jego poziom? Jak je zmierzyć? Z kim się kontaktować, aby określić poziom swojego zdrowia?
Na te pytania można uzyskać odpowiedzi po zapoznaniu się z metodą naszego rodzimego naukowca, założyciela ukraińskiej szkoły sanołogji, profesora R. Km Apanasenka.
Udowodniono, że żywotność człowieka zależy od edukacji energii wewnątrz komórek. Jej wytwarzają mitochondria. Jeśli wystarczy energii, organizm zwycięży każdą chorobę. Prof. Apanasenko znalazł sposób, aby zmierzyć energoproduktywność mitochondriów bez badań laboratoryjnych. Wyniki metody pokrywają się z laboratorium. Dlatego na poziomie metoda jest bardzo skuteczna.
Metoda ta określa poziom zdrowia za pomocą punktowej systemy ocen. W zależności od wielkości każdego funkcjonalnego wskaźnika przydziela się odpowiednią liczbę punktów (od -2 do +7). Poziom zdrowia ocenia się na podstawie sumy punktów wszystkich wskaźników. Maksymalną ilość punktów wynosi 21. W zależności od liczby zdobytych punktów, całą skalę podzielone na 5 poziomów zdrowia. Od 1 poziomu, odpowiedniego obniżeniu poziomu zdrowia, do 5 - najwyższego poziomu. W systemie ocen bezpieczny poziom zdrowia (powyżej średniej) jest ograniczony do 14 punktów. To najmniejsza ilość punktów, która gwarantuje brak klinicznych objawów choroby. 4 i 5 poziomy odnoszą się tylko do osób, które regularnie uprawiają w kulturze fizycznej.
Ilościowa ocena stanu fizycznego daje cenną informacje na temat stanu zdrowia i funkcji organizmu, co pozwala podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Ustalono, że rozwój przewlekłych chorób dzieje się na redukcję poziomu zdrowia do pewnej krytycznej wartości. Wykazano, że u osób z wysokim poziomem zdrowia (17-21 punkt) nie znaleziono przewlekłych chorób, a w grupie osób z poziomem zdrowia średni, choroby wykryto u 6% w grupie osób ze średnim poziomem stanu zdrowia (10-13 punktów) różne przewlekłe choroby występują u 25%. Dalszy spadek poziomu zdrowia (poniżej średniej i niski) prowadzi już do próbie klinicznej manifestacji choroby z odpowiednimi objawami.
W ten sposób poziom somatycznego zdrowia, gwarantujący brak choroby, mają tylko ludzie z wysokim poziomem stanu zdrowia. Obniżenie poziomu zdrowia towarzyszy postępującym wzrostem chorób i spadekiem funkcjonalnych rezerwów organizmu do niebezpiecznego poziomu, co graniczy z patologią.
Lekarzom nigdz nie wystarczy czasu zajmować się Waszym zdrowiem. Ich zadaniem jest leczyć chorych. Okazuje się, że o poziomie swojego zdrowia należy zadbać samodzielnie.
Wybór należy do ciebie!

 

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami i chcą poprawić swoje zdrowie - macie możliwość zapisać się o konsultację do specjalistów rehabilitacji klinicy "МedАlternatywa"

tel: +38 (0372) 909 910