Записатись на зустріч

Click on the image to change it

МедАльтернатива

МедАльтернатива

Люди лікуються фармацевтичними препаратами буквально до самознищення, приймаючи один препарат за другим. Проте фармацевтичні препарати повинні відігравати лише допоміжну роль та призначатись за певними показами. Досить важко відразу визначити оптимальний препарат, який дасть клінічно значимий ефект. Проте, застосовуючи методи прикладної кінезіології, це може зробити лікар кінезіолог.

Однією з найбільш унікальних технологій в роботі лікаря кінезіолога є індивідуальний підбір препаратів для пацієнта.

 

 

Якщо в системі чи органі виникають дисбаланси, то це проявиться зниженням тонусу м'язу, який рефлекторно зв'язаний з цим органом/системою.

Препаратами, які тестуються на тілі пацієнта, можуть бути алопатичні засоби, фітопрепарати, амінокислоти, вітаміни, мінерали тощо. Підбір препаратів здійснюється шляхом м'язового тестування. В основі цього феномена знаходиться наступне явище: коли тіло контактує з препаратом, який є корисним для нього, то наступає посилення тонусу ослабленого м'язу (явище резонансу в біосистемі). Посилення тонусу м'язу - це реакція відповідь тіла пацієнта на провокацію препаратом, який при призначенні допоможе тілу справитись з проблемою.

Підбір проводиться наступним чином.

Лікар накладає препарати на тіло пацієнта та тестує ослаблений м'яз. Якщо на певний препарат відбувається посилення тонусу м'язу - то препарат буде ефективним, а коли тонус не змінюється, такий препарат не доцільно призначати. В такий спосіб тіло пацієнта "говорить" про те, що йому підходить, а від чого потрібно утриматись. Підбір препаратів за допомогою м'язового тестування допомагає підвищити лікувальний ефект до 95-98%!   При  традиційному теоретичному підборі препаратів терапевтичний ефект становить 40-50% і часто прирівнюється до ефекту плацеботерапії. 

 

 

Для більшості ця інформація може видатися дивною, проте методика працює. В нашому світі багато чого є дивного, не зрозумілого, а тому не завжди доступного для розуму. Проте, це ще не означає, що цими знаннями та вміннями ми не можемо скористатись на користь нашим пацієнтам.

 

 

 

Як працює лікар кінезіолог?

Лікар, який володіє методами прикладної кінезіології, володіє додатковим діагностичним інструментом. В основі методу лежить оцінка м'язового тонусу м'язів пацієнта.  Тонус м'язу є основним діагностичним критерієм. По тонусу м'яза спеціаліст може визначити локалізацію захворювання, підібрати необхідний лікувальний препарат, вибрати оптимальну тактику профілактики та лікування.  Основна ціль м'язового тестування - виявити м'язи з зниженим тонусом.

В прикладній кінезіології застосовують дві основні стратегії: діагностика через індикаторний м'яз та діагностика через асоційовані м'язи.

 

 

 

Діагностика через індикаторний м'яз.

Індикаторним м'язом може бути любий м'яз, який відповідає принципам  індикаторності ("здоровий" м'яз з нормальним тонусом). Такий варіант діагностики базується на наступному феномені: при накладанні руки на проблемну зону тіла - тонус індикаторного м'язу знижується, а при відсутності  проблеми - він не міняється. В такий спосіб, через індикаторний м'яз, можна виявити локалізацію та вид патології ще на доклінічному етапі захворювання та здійснити кінезіологічний корекцію.

Діагностика через асоційовані м'язи.

Кожний м'яз має свої взаємозв'язки (асоціації): з внутрішнім органом, меридіаном, хребцево-руховим сегментом, нейро-лімфатичною, нейро-судинною  зонами тощо. Якщо в певній системі, органі, меридіані, зоні виникла або зароджується проблема, то тонус зв'язаного/асоційованого з ними м'язу знижується. Визначивши м'яз із зниженим тонусом, спеціаліст має змогу діагностувати проблемний орган або системні розлади.

 

 

 

 

 

 

Ни один популярный продукт не вызывает столько жарких дискуссий, сколько молоко. Диетологи и медики уверены только в одном — взрослому человеку следует пить коровье молоко с осторожностью, не более 100-150 грамм за один раз.

Многие связывают непереносимость молока взрослым организмом с принадлежностью к определенной расе, для которой молоко не является исконным продуктом. Есть даже некая националистическая теория, по которой, молоко могут употреблять без негативных последствий только представители европеоидной расы. И причина в том, что для Европы молоко является «своим». Но медицинские исследования и более пристальное изучение теории показали ее несостоятельность. Тем более, европейские дети коровье и козье молоко также не очень хорошо переносят, потому и растет количество аллергиков.

Когда молоко может стать ядом

Если после обследования и проведения специальных тестов выявлена непереносимость лактозы, т.е. обнаружена недостаточность лактазы, то ядом может оказаться не только само молоко, но и некоторые продукты длительного хранения. В таком случае следует с особой тщательностью изучать информацию на упаковке. Часто лактозу добавляют в кондитерские изделия в качестве подсластителя. Ответственные производители, как правило, сразу указывают, что продукт содержит лактозу.

Настоящей отравой является несвежий продукт. Молоко на грани прокисания может вызвать массу неприятных последствий. Как минимум, это будет несварение желудка или сильнейшее расстройство стула. В особо тяжелых случаях пострадает поджелудочная железа, а стремительно размножающаяся в кишечнике условно патогенная микрофлора вызовет интоксикацию.

Опасно пить молоко, купленное на стихийном рынке. В данном случае, никто не гарантирует, что здорово то животное, молоко и производные от него продукты которые вы купили. Ничего не известно о физиологической и нравственной чистоплотности хозяев коровы. Никто не скажет, сколько «молока» в этом молоке, не добавили ли туда, например, соды/антибиотиков, чтобы молоко не прокисло.

Молоко из магазина — пить или не пить

В качестве молока из супермаркета также нельзя быть уверенным. Производителей слишком много, и прежде чем довериться одному из них, стоит собрать максимум информации о соблюдении технологии расфасовки продукции. Позволяет усомниться в полезности продукта, особенно для мужчин, подкормка коров гормонами. Такой подход популярен на крупных фермах. Есть мнение, что молоко даже от честнейших производителей не может считаться полезным продуктом, поскольку в нем смешано молоко разных коров. Сельские жители, выросшие на молоке, продолжают его пить всю свою жизнь и не имеют проблем с усвоением продукта. Но это все потому, что они годами употребляют молоко только от своего животного, к которому привыкают сами и приучают свой организм.

Комментарии специалистов кабинета восстановительного лечения «МедАльтернатива» по поводу молока

Следует расставить акценты:

 - коровье и козье молоко очень важный и ценный белковый продукт в питании человека, содержащее необходимый и сбалансированный состав заменимых и незаменимых аминокислот.

 - без молока (материнского, коровьего, козьего и т.д.) человек не смог бы выжить, поскольку он относится к классу млекопитающих (Mammalia), т.е. тех особей, которые питаются молоком. По сути, чтобы выжить – ребенок должен питаться молоком и первым, что должно попасть в рот младенца – это материнское молоко.

 

 - «непереносимость» молока появляется с возрастом и в большинстве случаев обусловлена нарушениями/заболеваниями пищеварительного конвейера.  Причину «непереносимости» нужно искать в пищеварительном конвейера, а не в молоке! При нормализации работы желудочно-кишечного тракта, так называемая, «непереносимость» молока проходит.

 - молоко и молочные изделия – это продукты питания, и как любые другие продукты питания они имеют сроки хранение. Будучи продуктами питания для человека, они одновременно являются и продуктами питания для бактерий, грибков и т.д., которые хорошо размножаются в этой питательной среде. Нарушение технологии приготовления и хранения молочных продуктов – одна из частых причин пищевых отравлений/токсикоинфекций.

 - весьма сомнительное качество молока, купленного на стихийном рынке. Покупают его на свой страх и риск, потому что оно дешевое. Это как русская рулетка – «пронесет - не пронесет». Хорошо когда после такого молока «пронесло», а потом все нормализовалось. А если не пронесло? А если все закончилось в инфекционном отделении?.. Такая дешевизна очень часто чревата последствиями. Молоко из супермаркета – это молоко от разных производителей. К такому молоку доверия больше, поскольку здесь существует хоть какой-то элемент контроля качества приготовления и хранения, а при покупке некачественного продукта – Вам вернут деньги или заменят на другой продукт. Оптимальным вариантом молока можно считать фермерское молоко. Именно это молоко наилучшим образом соответствует позиции «цена/качество» и его можно рекомендовать к употреблению.

 

Если у Вас «непереносимость» молока или у Вас возникло подозрение на лактозную ферментопатию – Вы можете обратиться к специалистам кабинета восстановительного лечения «МедАльтернатива», которые окажут Вам необходимую помощь в решении этой проблемы. Будем рады помочь Вам!

 

 

 

Лікар вертебролог - який це спеціаліст?

 

Лікар вертебролог - це професіонал високого рівня, який спеціалізується  на діагностиці, лікуванні та профілактиці різноманітних захворювань хребта. Вертебролог зможе допомогти Вам при таких розповсюджених захворюваннях хребта як остеохондроз, проблеми міжхребцевих дисків, сколіотичні деформації, порушення постави, нестабільність певних сегментів та інших розладах функції хребта.

Якщо раніше проблемами хребта займалися неврологи, нейрохірурги, то зараз, все частіше, пацієнти звертаються з цими проблемами до ортопеда, а точніше, до вертебролога.

Особливим в роботі вертебролога є те, що він намагається знайти оптимальний варіант нехірургічного лікування вище вказаних захворювань. Як відомо, більшість захворювань спини досить успішно лікуються консервативними методами,  і тільки при відповідних показах  - оперативним шляхом. Тому від фахового рівня вертебролога залежить успішність проведеного консервативного лікування або ж визначення показів до операції.

Спеціальність вертебролога є досить складною, оскільки передбачає окрім базової лікарської освіти - глибокі знання з багатьох суміжних дисциплін (хірургії, неврології, ортопедії, мануальної медицини тощо). Вертебролог застосовує в своїй роботі сучасні традиційні та альтернативні методи   діагностики та  лікування. Саме тому, результати його роботи виявляються значно кращими, чим робота та старання кількох  звичайних спеціалістів.

Якщо Вас зацікавила дана інформація і Ви бажаєте покращити своє здоров'я – звертайтеся на прийом до спеціалістів кабінету відновного лікування «МедАльтернатива». Попередн і й запис за тел. (0372) 909-910. Будемо раді допомогти Вам!

 

 

 

 

 

 

 

( роздуми про кили міжхребцевих дисків під час відпочинку )

   

Одним із найбільш важких ускладнень дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта вважають виникнення кил міжхребцевих дисків. Кила міжхребцевого диску – це серйозне та болісне захворювання хребта, яке суттєво погіршує якість життя та нерідко приводить до інвалідності. Кила диску – це синонім таких фраз як – постійний біль, відчуття тривоги та страху, втрата працездатності, загроза оперативного втручання,.

На сучасному етапі розвитку медицини розрізняють оперативні та консервативні методи лікування міжхребцевих кил. Проте, по своїй ефективності, ці методи не задовольняють як пацієнтів, так і лікарів. Оперативне лікування, на жаль, не вирішує проблему остаточно, оскільки усувається наслідок, а не причина захворювання. Доволі часто трапляються рецидиви кил або ж формуються нові кили в суміжних сегментах. Аналіз оперативного лікування кил міжхребцевих дисків показав, що тільки у 2% випадків операції проходять без негативних наслідків. Тому такий спосіб лікування слід застосовувати тільки в крайньому випадку, коли зміни в диску стали незворотними, супроводжуються вираженою неврологічною симптоматикою  та несуть серйозну загрозу здоров’ю пацієнта.

Консервативні методи лікування також не забезпечують очікуваного ефекту. В кращому випадку вдається досягнути стійкої або (значно частіше) не стійкої ремісії процесу. В гіршому випадку – оформлення групи інвалідності, яку слід розглядати як визнанням поразки у боротьбі з цим недугом.

Чому так трапляється? Як запобігти виникненню кил між хребцевих дисків? Яким спеціалістам  довірити свій хребет? На всі ці питання попробую дати відповіді.  

 1.     Чому так трапляється?

Якщо не брати до уваги травматичне пошкодження диску, то кила диску ніколи не виникає раптово. Кила диску – це віддзеркалення дегенеративно-дистрофічного процесу в хребцево-руховому сегменті, який відбувався протягом значного проміжку часу. Дегенеративно-дистрофічні зміни обумовлені цілою низкою компенсаторних реакцій на порушення процесів обміну речовин в організмі (в цілому) та міжхребцевих дисках (зокрема). Тому, було би не правильно розглядати цей процес тільки як механічну проблему, яка обумовлена компресією (стисненням) нерва. Виникнення кили диску - це кінцевий етап багатостадійного дегенеративно-дистрофічного процесу. Кила диску, як правило, виникає при певних біомеханічних умовах, на фоні порушення загального та локального (на рівні хребцево-рухового сегмента) метаболізму речовин в організмі. Хронічному перебігу захворювання сприяють - незавершений запальний процес та спотворена аутоімунна реакція на дегенеративно змінені тканини диску. При цьому саногенетичні (захисні) можливості організму не здатні адаптувати нейроендокринноімунну систему до патогенетичних порушень. Тобто, проблему кили диску слід розглядати комплексно, як порушення біохімічного, аутоімунного, метаболічного та біомеханічного процесів, що супроводжуються клінічною симптоматикою у відповідності до анатомії враженого хребцево-рухового сегмента. 

 

  2.     Як запобігти виникненню кил міжхребцевих дисків?

Щоб запобігти виникненню міжхребцевих кил, потрібно, перш за все навчитись «слухати» сигнали нашого тіла. Наше тіло собі не ворог, воно постійно «інформує» нас про те, що відбувається в ньому – подає сигнали. Такими сигналами можуть бути: помірний біль та скованість після фізичного навантаження, «незручного» положення за  столом чи в ліжку, посилення болю при нахилах, підніманні вантажів, порушення чутливості в певних ділянках кінцівок, слабкість м’язів тощо. Такі симптоми (сигнали тіла), як правило, проходять самостійно та суттєво не впливають на якість життя пацієнтів, - і тому залишаються недооціненими ними. Проте, чергове серйозне загострення, яке вже не проходить так легко як попередні, а різноманітні знеболюючі засоби вже не допомагають - заставляє пацієнта змінити своє відношення до сигналів тіла. Пацієнт починає розуміти, що з цією проблемою йому самостійно не справитись: потрібно професійно розібратися, що відбувається в організмі,- потрібен спеціаліст.

 

  3.     Яким спеціалістам  довірити свій хребет?

До проблем захворювань хребта в традиційній медицині мають відношення – неврологи, ортопеди-травматологи, нейрохірурги, фізіотерапевти, лікарі ЛФК, навіть спеціалісти з МРТ та променевої діагностики. В альтернативній медицині – мануальні терапевти, рефлексотерапевти, су-джок терапевти, гомеопати, масажисти. Це доволі велика кількість фахівців і, здавалось, проблеми діагностики та лікування захворювань хребта є кому вирішувати. Проте, на ділі – це не зовсім так. Як тут не згадати старе прислів'я: «У семи няньок дитя без нагляду». Фахівців багато, проте підхід до вирішення проблеми кил – фахово вузький і, в більшості випадків, – симптоматичний.

Наведу приклади.  Нейрохірург видаляє килу диска (дискектомія),  відбувається регрес клінічної симптоматики, больовий синдром зникає, людина знову повертається до нормального життя. При таких операціях функція хребцево-рухового сегмента втрачається. Втрата функції одного рухового сегмента неминуче приводить до компенсаторного збільшення функції в суміжних сегментах. Все це формує каскад компенсаторних реакцій у вигляді гіпермобільності (надлишкової рухливості) та функціональних блоків (порушення рухливості) хребта, що в подальшому приведе до формування нових кил, але вже на інших рівнях хребта. Тому поява нових кил хребта після оперативного втручання – це справа часу, адже операція не зупиняє дегенеративних змін в хребцево-рухових сегментах.  

Інший приклад, уже консервативного лікування. Терапевтичне лікування спрямоване на ліквідацію больового синдрому та відновлення функції, а тому терапія носить симптоматичний характер. В таких випадках спостерігається досить широкий арсенал  терапевтичних заходів: від застосування алопатичних препаратів до гірудотерапії. Прихильники консервативного лікування вважають зменшення або припинення болю – значним досягненням в лікуванні. На запитання – «Що ж дальше робити з килою диску?» - рекомендують звернутися за порадою до нейрохірурга (читай попередній приклад) або ж «берегти свій хребет»… 

На мою думку, потрібен спеціаліст з позицією цілісного бачення проблем організму, вмінням діагностики та лікування  порушень біохімічного, аутоімунного, метаболічного та біомеханічного процесів. Тобто, спеціаліст, що володіє методами прикладної кінезіології (не путати з кінезіотерапією). У більшості може виникнути питання: «Чим може допомогти в таких випадках прикладна кінезіологія?»

Методи прикладної кінезіології можна застосовувати в різноманітних галузях медицини, але є такі захворювання де ці технології працюють найефективніше: захворювання хребта та їх ускладнення (кили міжхребцевих дисків). Використовуючи спеціальні діагностичні та провокаційні набори, можна визначити причину спотвореної гіперімунної реакції та подіявши на неї, швидко «погасити» аутоімунну агресію. Можна визначити причину хронічного незавершеного запального процесу і «підштовхнути» процес до завершення. Спеціальними тестами можна визначити рівень (сегмент) пошкодження та напрямок формування кили. Це дасть змогу максимально точно та цілеспрямовано проводити необхідні маніпуляції  на хребцево-рухових сегментах, уникаючи ускладнень. Можна визначити та скорегувати психоемоційний стан пацієнта, який також суттєво впливає на перебіг захворювання.

Підсумовуючи, можна сказати, що завдяки комплексному та цілісному підходу до організму, лікар, який володіє методами прикладної кінезіології може надати ефективну допомогу навіть у випадках важких кил. Важливо пам’ятати: кили міжхребцевих дисків піддаються консервативному лікуванню, головне – не запускати захворювання, прислухатися до сигналів свого тіла та вчасно звертатися до спеціалістів.

 

ЧОРНОГОРІЯ, БУДВА 17.07.13.                                                                                              к.мед.н, ЦИРКОТ ІГОР

Ми застосовуємо унікальні технології діагностики та лікування, які дають можливість виявити проблеми пацієнтів на до клінічному етапі виникнення захворювання;

Ми діагностуємо та коригуємо структурні, біохімічні та психосоматичні розлади, індивідуально коригуємо харчування та підбираємо адекватне фізичне навантаження. Ми навчаємо їх бути здоровими;

Фаховий рівень підготовки наших спеціалістів дає змогу виявити функціональний дисбаланс без зайвих обстежень. Ми не прихильники необґрунтованих додаткових методів дослідження;

Ми працюємо на результат. Досягнення наших пацієнтів підтверджують справедливість цін за надані медичні послуги;

Наші пацієнти стають нашими однодумцями та рекомендують наші послуги своїм рідним і близьким. Вони відверто зізнаються: «Кабінет відновного лікування «МедАльтернатива» - це оптимальне вирішення всіх наболілих проблем!!!.

Ми об’єктивно визначаємо «РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТА».

 

NB! Сьогодні в світі (включаючи такі європейські країни, як Англія, Франція) більш ніж 30% пацієнтів звертається до лікарів, які володіють методами народної/альтернативної  медицини.

Як вибрати спеціаліста по альтернативній медицині в Україні?

 Питання досить складне, оскільки ринок альтернативної медицини в Україні тільки розпочинає своє формування. Він формується  за рахунок 2 джерел:

-         лікарів – ентузіастів, які здобувають освіту з альтернативних напрямків медицини за власний кошт. В основному, вони займаються приватною медичною практикою, а держава, в особі МОЗ України, контролює цей процес шляхом видачі відповідних ліцензій;

-         студентів Київського медичного інституту  української асоціації народної медицини та Дніпропетровського медичного інституту  традиційної та нетрадиційної медицини. Основою концепцією освітньої та виховної діяльності цих закладів є поєднання державного стандарту підготовки лікарів з опануванням найбільш ефективних методів традиційної (народної) та нетрадиційної медицини. Студенти отримують знання та практичні навики з мануальної терапії, фітотерапії, іридодіагностики та інших нетрадиційних методів лікування та діагностики.

Вибір спеціаліста (особливо в напрямку альтернативної медицини), якому Ви могли б довірити своє здоров’я – це завжди складне завдання, а особливо для людини, яка далека від медицини. Правда життя полягає в тому, що на ринку альтернативної медицини працює чимала маса людей, частина з яких є професіоналами, а інша частина – це шарлатани. На превеликий жаль  співвідношення шарлатанів до професіоналів  - не на користь професіоналів. Тому слід бути обережним, щоб «не нарватися» на такого фахівця.

ПОРАДА . Доцільно вияснити, де і скільки навчався спеціаліст, який стаж його роботи, яка у нього лікарська категорія, чи має він ліцензію (дозвіл на проведення медичної практики), які відгуки про нього серед людей. Все це зможе допомогти Вам у виборі спеціаліста та отримати бажаний результат. Остаточний вибір за Вами.  Успіхів Вам!

Керівник кабінету відновного лікування "МедАльтернатива", к.мед. н. Циркот Ігор.

м.Чернівці, 2013р.

 

 

 

 

Основная причина смертности в Украине - сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Большинство из них приходится на долю мозговых инсультов и ишемической болезни сердца, которая зачастую имеет довольно длинный бессимптомный скрытый период. Именно поэтому большинству внезапных смертей не предшествуют какие-либо признаки и диагнозы.

Долгое время главным врагом нашего сердца называли холестерин. Считалось, что если человек много курит, часто выпивает и страдает избыточным весом, то к сорока годам из-за повышенного уровня холестерина в крови он окажется в группе риска по заболеваниям сердца. Однако ученых долгое время озадачивал тот факт, что у большинства людей, страдающих ССЗ, излишнего веса, например, не наблюдается, а пагубные привычки и вовсе отсутствуют. Возникал естественный вопрос: а виноват ли во всем холестерин?

Холестерин когда-то считали врагом номер один. Еще менее 20 лет назад его рассматривали как главную угрозу для деятельности сердца. Да, несомненно, определенную отрицательную роль холестерин играет, но не следует забывать, что он также необходим организму для выполнения жизненно важных функций.

В конце 1960-х годов была обнаружена связь между гомоцистеином и развитием тяжелых ССЗ. Это позволило объяснить многие явления, которые не могли объяснить холестерином, например, рост ССЗ у женщин в последние два десятилетия, который совпал с активным использованием гормональных препаратов. Сегодня многие кардиологи отмечают, что уровень гомоцистеина не менее важен, чем уровень холестерина. Недавние исследования показали, что при определении здоровья сердца уровень гомоцистеина в десятки раз важнее, чем холестерин.

 

  Гомоцистеин - это аминокислота, которая образуется внутри наших клеток при метаболизме другой аминокислоты — метионина. Метионином богаты продукты животного происхождения, прежде всего мясо, молочные продукты (особенно творог и твердые сорта сыра) и яйца. Гомоцистеин является промежуточным продуктом обмена при усвоении в организме животного белка. Для нормального метаболизма метионина необходим ряд ферментов, а также витамины группы В (фолиевая кислота, витамины В6 и В12). В случае недостаточной активности этих ферментов, а также дефицита в питании указанных витаминов, происходит нарушение усвоения метионина, следствием чего является накопление гомоцистеина. Гомоцистеин повреждает эндотелий кровеносных сосудов, активирует систему свертывания крови, способствует повышению в крови холестерина, что в конечном итоге способствует развитию атеросклероза, тромбоза и таких заболеваний, как инфаркт миокарда и мозговой ишемический инсульт. Установлено, что при превышении уровня гомоцистеина всего на 10 единиц риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается более чем в 3 раза. Нормальная величина гомоцистеина в крови от 5 до15 ммоль/л, в идеале - не больше 8 ммоль/л.

В кабинете восстановительного лечения "МедАльтернатива" , используя методы прикладной кинезиологии,  можно пройти экспресс диагностику  и определить значимость гомоцистеина/холестерина для вашего здоровья, а также провести профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний.

 

 

 

Краниосакральная терапия в работе с детьми

В старину в славянских деревнях практически каждая повитуха могла не только принять роды, помочь молодой маме советами, но и лечить грудного ребенка, например, « выправить голову ». Вооружившись прочной красной веревочкой, бабушка измеряла головку карапуза, проверяла ее симметрию по степени натяжения веревочки в разных направлениях. Потом делала нехитрые почти невидимые глазу манипуляции. Наши предки знали, что ребенок кричит и плачет во сне не только из-за болей в животике, но часто - от головных болей из-за неправильного положения косточек на голове. Мудрые женщины знали, как править головку новорожденным. Ведь во время родов вероятно смещение костей, что влечет за собой не только мучительные головные боли у малюток, но и изменение функции мозга, ухудшение здоровья в целом.

В наше время в каждом хорошем роддоме за рубежом есть специалист, который в первые часы жизни малыша может диагностировать и  исправить микротравмы, полученные при рождении . Перед такой манипуляцией, поскольку там доказательная медицина, всем малышам делают УЗИ шеи (самая распространенная травма, особенно когда акушерка тянет малыша за головку, как бы «помогая»), и направляют на мягкую мануальную терапию. После коррекции снова делают УЗИ, и ребенка уже БЕЗ родовых травм шейного отдела позвоночника отдают маме. Сегодня в Украине только начинается обучение неонатологов  этой технике. Однако, такой специалист не по карману государственным роддомам. Да и квалификация у такого специалиста должна быть высочайшей.

Что же такое краниосакральная терапия?  Уже практически доказано, что кости черепа подвижны не только у новорожденного ребенка, но и у взрослых. Так, при снимках на аппарате МРТ одного и того же разреза раз в несколько секунд позволяют видеть, как ритмично, каждые 6-10 секунд, «дышат» косточки головы. При операциях на позвоночнике видно движение спинномозговой жидкости - ликвора. Оно тоже ритмично: приливы ликвора наблюдаются каждые 6-10 секунд. Этот ритм и называется  краниосакральным ритмом .   Неправильный ритм и его смещение, асимметрия приводят к болезням. У тяжелых больных число «дыханий косточек» снижается до 2-3 или увеличивается до 20 в минуту. При этом беспокоят боли, возникают  сосудистые и  психоневрологические нарушения . Пациент ищет выход из ситуации, ходит по врачам и глотает таблетки горстями. В лучшем случае традиционное лечение приводит лишь ко временному облегчению. Чтобы возвратить здоровье, нужно  восстановить правильный краниосакральный ритм . При минимальном мануальном корригирующем воздействии на кости черепа можно  избавить человека от многолетних сильных болей , без операции исправить асимметричность лица, улучшить зрение, слух, даже освободить от аллергических реакций.

«Волшебное лечение», которым владели наши предки, объяснили и возродили уже на новом уровне специалисты по краниосакральной терапии, родиной которой считается Америка. Диагностика и лечение производится через изучение и сопровождение ритма движений костей черепа, позвоночника, в том числе и крестца (по-латыни "cranium" - "череп", "sacrum" - "крестец").

Когда нужно обратиться к краниосакральному терапевту?

 • если у ребенка есть нарушения психофизического развития (в том числе задержки психоречевого развития, аутизм, гиперактивность);
 • после травм головы, даже если это шишка, которая вполне способна сбить организм с правильного ритма
 • если болит спина, особенно шея;
 • если есть ярко выражена асимметрия тела, лица;
 • если есть проблемы со слухом, зрением, если укачивает в транспорте, или наоборот, выражено желание раскручиваться на каруселях, качаться на качелях;
 • если у малыша аллергия;
 • если ребенок носит жесткие бреккет-системы: изменение положения зубов тоже влекут за собой изменение ритма.

Коррекция психофизического развития при помощи  краниосакральной терапии происходит в кабинете на массажном столе, с игрушками и мультиками. Если ребенок не соглашается ложиться, то можно совершать кранисакральную терапию во сне (подбирается время приема). После воздействия краниосакральной терапией дети с проблемами развития лучше спят, воспринимают учебный материал, им легче владеть собственным поведением.

Если Вы боитесь "отдать" ребенка на такую мануальную терапию - советуем вначале пройти сеанс кому-то из родителей и по-настоящему почувствовать эффективность минимального воздействия рук краниосакрального терапевта.

Какой режим лечения краниосакральной терапией?  

Все дети разные. Одному ребенку хватит трех сеансов для снятия острой боли, кому-то нужно восемь встреч со специалистом. Наиболее правильный режим - это не чаще, чем раз в неделю, ведь организм ребенка должен приучиться к правильному ритму, и принять его. Успех и скорость лечения зависит от того, насколько быстро организм приучится правильно работать в краниосакральном ритме, который исправит специалист на сеансе. После шести-восьми сеансов каждую неделю, если организм легко привыкает к правильному ритму, можно переходить на встречи раз в две недели, потом раз в месяц. Потом желательно проверять правильность ритма раз в полгода.

Многие  маленькие пациенты попадают в кабинет после того, как их родители искали в Интернете возможности лечения краниосакральным терапевтом за рубежом. Однако так далеко от дома невозможно создать правильный режим для восстановления краниосакрального ритма. Ведь там нет возможности делать сеансы раз в неделю, и восемь недель находиться за рубежом в дорогой клинике. Пациентам клиники функционального лечения "МедАльтернатива" в этом плане повезло, ведь они могут получать высококвалифицированную помощь у сертифицированного специалиста. Выбор за Вами!

 

 

 

 

 

Краниосакральная терапия в работе с детьми

В старину в славянских деревнях практически каждая повитуха могла не только принять роды, помочь молодой маме советами, но и лечить грудного ребенка, например, « выправить голову ». Вооружившись прочной красной веревочкой, бабушка измеряла головку карапуза, проверяла ее симметрию по степени натяжения веревочки в разных направлениях. Потом делала нехитрые почти невидимые глазу манипуляции. Наши предки знали, что ребенок кричит и плачет во сне не только из-за болей в животике, но часто - от головных болей из-за неправильного положения косточек на голове. Мудрые женщины знали, как править головку новорожденным. Ведь во время родов вероятно смещение костей, что влечет за собой не только мучительные головные боли у малюток, но и изменение функции мозга, ухудшение здоровья в целом.

В наше время в каждом хорошем роддоме за рубежом есть специалист, который в первые часы жизни малыша может диагностировать и  исправить микротравмы, полученные при рождении . Перед такой манипуляцией, поскольку там доказательная медицина, всем малышам делают УЗИ шеи (самая распространенная травма, особенно когда акушерка тянет малыша за головку, как бы «помогая»), и направляют на мягкую мануальную терапию. После коррекции снова делают УЗИ, и ребенка уже БЕЗ родовых травм шейного отдела позвоночника отдают маме. Сегодня в Украине только начинается обучение неонатологов  этой технике. Однако, такой специалист не по карману государственным роддомам. Да и квалификация у такого специалиста должна быть высочайшей.

Что же такое краниосакральная терапия?  Уже практически доказано, что кости черепа подвижны не только у новорожденного ребенка, но и у взрослых. Так, при снимках на аппарате МРТ одного и того же разреза раз в несколько секунд позволяют видеть, как ритмично, каждые 6-10 секунд, «дышат» косточки головы. При операциях на позвоночнике видно движение спинномозговой жидкости - ликвора. Оно тоже ритмично: приливы ликвора наблюдаются каждые 6-10 секунд. Этот ритм и называется  краниосакральным ритмом .   Неправильный ритм и его смещение, асимметрия приводят к болезням. У тяжелых больных число «дыханий косточек» снижается до 2-3 или увеличивается до 20 в минуту. При этом беспокоят боли, возникают  сосудистые и  психоневрологические нарушения . Пациент ищет выход из ситуации, ходит по врачам и глотает таблетки горстями. В лучшем случае традиционное лечение приводит лишь ко временному облегчению. Чтобы возвратить здоровье, нужно  восстановить правильный краниосакральный ритм . При минимальном мануальном корригирующем воздействии на кости черепа можно  избавить человека от многолетних сильных болей , без операции исправить асимметричность лица, улучшить зрение, слух, даже освободить от аллергических реакций.

«Волшебное лечение», которым владели наши предки, объяснили и возродили уже на новом уровне специалисты по краниосакральной терапии, родиной которой считается Америка. Диагностика и лечение производится через изучение и сопровождение ритма движений костей черепа, позвоночника, в том числе и крестца (по-латыни "cranium" - "череп", "sacrum" - "крестец").

Когда нужно обратиться к краниосакральному терапевту?

 • если у ребенка есть нарушения психофизического развития (в том числе задержки психоречевого развития, аутизм, гиперактивность);
 • после травм головы, даже если это шишка, которая вполне способна сбить организм с правильного ритма
 • если болит спина, особенно шея;
 • если есть ярко выражена асимметрия тела, лица;
 • если есть проблемы со слухом, зрением, если укачивает в транспорте, или наоборот, выражено желание раскручиваться на каруселях, качаться на качелях;
 • если у малыша аллергия;
 • если ребенок носит жесткие бреккет-системы: изменение положения зубов тоже влекут за собой изменение ритма.

Коррекция психофизического развития при помощи  краниосакральной терапии происходит в кабинете на массажном столе, с игрушками и мультиками. Если ребенок не соглашается ложиться, то можно совершать кранисакральную терапию во сне (подбирается время приема). После воздействия краниосакральной терапией дети с проблемами развития лучше спят, воспринимают учебный материал, им легче владеть собственным поведением.

Если Вы боитесь "отдать" ребенка на такую мануальную терапию - советуем вначале пройти сеанс кому-то из родителей и по-настоящему почувствовать эффективность минимального воздействия рук краниосакрального терапевта.

Какой режим лечения краниосакральной терапией?  

Все дети разные. Одному ребенку хватит трех сеансов для снятия острой боли, кому-то нужно восемь встреч со специалистом. Наиболее правильный режим - это не чаще, чем раз в неделю, ведь организм ребенка должен приучиться к правильному ритму, и принять его. Успех и скорость лечения зависит от того, насколько быстро организм приучится правильно работать в краниосакральном ритме, который исправит специалист на сеансе. После шести-восьми сеансов каждую неделю, если организм легко привыкает к правильному ритму, можно переходить на встречи раз в две недели, потом раз в месяц. Потом желательно проверять правильность ритма раз в полгода.

Многие  маленькие пациенты попадают в кабинет после того, как их родители искали в Интернете возможности лечения краниосакральным терапевтом за рубежом. Однако так далеко от дома невозможно создать правильный режим для восстановления краниосакрального ритма. Ведь там нет возможности делать сеансы раз в неделю, и восемь недель находиться за рубежом в дорогой клинике. Пациентам клиники функционального лечения "МедАльтернатива" в этом плане повезло, ведь они могут получать высококвалифицированную помощь у сертифицированного специалиста. Выбор за Вами!

 

 

 

 

 

Попередня 1 2 3 4 5 Наступна
Сторінка 1 з 5

Відгуки пацієнтів

Інші відгуки

Чому саме ми?

    Ми застосовуємо унікальну технологію мануально - м'язової діагностики та лікування 

    Ми спеціалізуємося на індивідуальному відновному (безопераційному) лікуванні

    Лікування здійснюється м'якими мануальними техніками у відповідності до реакцій нервової системи пацієнта

    Ми об’єктивно визначаємо «РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТА»